Verktøykassa er et samlingssted for harde verksteder i kulturfeltet og skal være en utviklings- og læringsarena for deg som jobber innenfor malersal, snekkerverksted, tapetsererverksted, rekvisittverksted, smie, konstruksjon og som verkstedleder på scener i Norge.

VERKTØYKASSA 2023

Seminar og kurs
1. – 2. juni

Verktøykassa arrangerer sine første seminar og kurs våren 2023. Seminarene og kursene er tiltenkt de som jobber som smed, snekker, teatermaler, rekvisittmaker, tapetserer, konstruktør eller verkstedsleder i scenekunstfeltet.

Seminarene og kursene gjennomføres 1. og 2. juni i lokalene til Den Norske Opera & Ballett.

Innholdet er nesten ferdigspikret, og vi vil komme tilbake med program og påmelding til kurs veldig snart.

Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om disse og framtidige arrangementer kan du registrere deg for å motta nyhetsbrevet.

Oppstart

Verktøykassa hadde sin offisielle oppstart i mai 2022 på Den Norske Opera & Ballett. Da var det samlet over 50 deltagere fra harde verksteder fra hele landet. Alle fagområder var representert.

Målet for samlingen var i fellesskap å komme frem til innhold i form av kompetanseheving og kurs, med miljø, bærekraft og materialvalg i sentrum, samt å få innspill og ønsker om programmering for Verktøykassas fremtidige samlinger.

Verktøykassa sin ressursgruppe: Fra venstre – Per Arne Johansen, Marita Skogen, Maria Hjelmeland og Joost van Vliet. Timo Helmers var ikke tilstede når bildet ble tatt.

I tillegg til kurs, opplæring og kompetanseutvikling skal Verktøykassa ha fokus på miljø og bærekraft i planlegging, utvikling og produksjon av scenografi til kulturproduksjoner. Et annet viktig fokus er å bidra til at det opprettes nok lærlingeplasser. 

Programmet besto av:

  • foredrag fra koordinator på Prøverommet, Per Ragnar Karlsen
  • gruppearbeid med kartlegging av kompetansebehov og ønsker om framtidige kurs
  • foredrag om opplæring og lærlinger ved Per Arne Johanesen
  • foredrag om miljøregnskap og The Green Book ved Stian Bru
  • foredrag om scenografi og bærekraft ved Silje Kise

Verktøykassa er et samarbeid mellom
NTO og Fagforbundet Teater og Scene.

Scroll to Top