Verktøykassa er et samlingssted for harde verksteder i kulturfeltet og skal være en utviklings- og læringsarena for deg som jobber innenfor malersal, snekkerverksted, tapetsererverksted, rekvisittverksted, smie, konstruksjon og som verkstedleder på scener i Norge.

VERKTØYKASSA 2023

Seminar og kurs

Verktøykassa arrangerte sine første seminar og kurs høsten 2023. Seminarene og kursene var tiltenkt de som jobber som smed, snekker, teatermaler, rekvisittmaker, tapetserer, konstruktør eller verkstedsleder i scenekunstfeltet.

Seminarene og kursene ble gjennomført 19. og 20. oktober i lokalene til Den Norske Opera & Ballett.

Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om disse og framtidige arrangementer kan du registrere deg for å motta nyhetsbrevet.

Oppstart

Verktøykassa hadde sin offisielle oppstart i mai 2022 på Den Norske Opera & Ballett. Da var det samlet over 50 deltagere fra harde verksteder fra hele landet. Alle fagområder var representert.

Målet for samlingen var i fellesskap å komme frem til innhold i form av kompetanseheving og kurs, med miljø, bærekraft og materialvalg i sentrum, samt å få innspill og ønsker om programmering for Verktøykassas fremtidige samlinger.

Verktøykassa sin ressursgruppe: Fra venstre – Per Arne Johansen, Marita Skogen, Maria Hjelmeland og Joost van Vliet. Timo Helmers var ikke tilstede når bildet ble tatt.

I tillegg til kurs, opplæring og kompetanseutvikling skal Verktøykassa ha fokus på miljø og bærekraft i planlegging, utvikling og produksjon av scenografi til kulturproduksjoner. Et annet viktig fokus er å bidra til at det opprettes nok lærlingeplasser. 

Programmet besto av:

  • foredrag fra koordinator på Prøverommet, Per Ragnar Karlsen
  • gruppearbeid med kartlegging av kompetansebehov og ønsker om framtidige kurs
  • foredrag om opplæring og lærlinger ved Per Arne Johanesen
  • foredrag om miljøregnskap og The Green Book ved Stian Bru
  • foredrag om scenografi og bærekraft ved Silje Kise

Verktøykassa støttes av
NTO og Fagforbundet Teater og Scene.

Scroll to Top