Om oss

Verktøykassa har i oppstarten hatt en ressursgruppe bestående av Per Arne Johansen, Marita Skogen, Maria Hjelmeland, Joost van Vliet og Timo Helmers. Ressursgruppa har sørget for gjennomføringen av de første samlingene og har vært pådrivere for å få startet prosjektet.

Ressursgruppa består nå av Joost van Vliet, Hege Blom, Marita Skogen, Grete Larsen, Meli Beglerovic og Maria Hjelmeland. Vi ønsker flere ressurspersoner fra andre teaterhus. Det er flere roller som må besettes, store og små. Mer informasjon vil komme i nyhetsbrevet.

Samarbeidspartnere:

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst. Foreningen representerer en omfattende infrastruktur av forskjelligartede virksomheter. Våre 51 medlemmer består av offentlig finansierte produserende og programmerende teatre, scener, orkestre, musikkensembler, kor og andre virksomheter.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening og feiret 50 år i 2012. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og i 1995 endret foreningen navn til Norsk teater- og orkesterforening.

Fagforbundet Teater og Scene organiserer arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende i scenekunstbransjen. Våre medlemmer er teknisk, administrativt og kunstnerisk ansatte i scenekunstvirksomheter, frilansere, selvstendig næringsdrivende, studenter og lærlinger. Alle har tilknytning til kulturbransjen. 

Vi er en landsdekkende forening og har medlemmer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, fra Bergen i vest til Kautokeino i øst.

Fagforbundet Teater og Scene ble etablert i 1929 som Teatrenes tekniske funksjonærforening. Foreningen endret navn til Film- og Teaterteknisk forening i 1956, før den i 2017 ble landsdekkende og endret navn igjen til dagens navn; Fagforbundet Teater og Scene.

Scroll to Top